A funkció használatához kérem engedélyezze a sütiket!

Pályázatok

Keress, számolj, gyarapíts!

A Munkaerőpiacon Maradás Egyesület Keress, számolj, gyarapíts! Költségvetés és pénzügyi tervezés a mindennapokban címmel pénzügyi tudatosság tréninget szervezett 2011. december 8-9-10-én 8 fő és 2011. december 19-20-21-én 14 fő részére a DISZ Ifjúsági Ház (MEZON) Klubtermében, a Debrecen, Simonffy utca 21. szám alatt.


A képzés célja:

A résztvevők ismerjék meg a programelemek céljait, felismerjék azok jelentőségét és az attól várt eredményeket, változásokat. Pénzügyi alapfogalmak, törvényszerűségek megismerése. Gyökeresen megváltoztassuk a résztvevők pénzzel kapcsolatos gondolatait, cselekvéseit. Olyan szemléletváltás az egyén pénzügyi gondolkodásában, mely alapjaiban változtatja meg a régi beidegződéseket és hiedelmeket. Ezáltal a pénzügyi látásmód a kinyílik, egy „új világ” tárul fel. Elősegíteni, hogy a résztvevő a személyes életében jobban ki tudjon teljesedni és boldogabban, kiegyensúlyozottabban élhessen. Hatással lenni a személyes életén túl olyan területekre, amelyek a pénzzel összekapcsolhatóak: szakmai teljesítmény, családi élet, közösségi kapcsolatok.

A képzés során elsajátított kompetenciák:

 • Pénzzel kapcsolatos alapfogalmak, törvényszerűségek készségszintű használata
 • Felelősségvállalás a pénzkezelés / pénzügyeink terén
 • Személyes motiváció megismerése és döntési készség az anyagiakban
 • Különböző típusú pénzügyi problémák megoldására, tervezésére, felkészülve esetleges felmerülő konfliktusok megoldásának ismerete
 • Eredményes pénzkezelés a hétköznapokban
 • Pénzfelosztási módszerek ismerete
 • Passzív bevételt termelő eszközök ismerete, ezek felismerési képessége
 • Szegénységi rutin elhagyása, gazdagsági rutin kialakítása


A képzés módszertani jellemzői:

A képzés alapelve, hogy élményszintű tanulási folyamatokat felhasználva, a résztvevőket a felismerés és megértés után a napi pénzügyi szituációkban felhasználható készségszintű viselkedéses elemeket fejlesszünk.

A képzés magas élményszintjének biztosítása és az ismeretanyag hatékony elsajátítása érdekében

 • esettanulmányokat,
 • szituációs játékokat,
 • strukturált tapasztalatszerző gyakorlatokat alkalmaztunk.

Az esettanulmányok és szituációs játékok kiindulási pontját

 • egyrészt a sajátos és tipikus pénzügyi helyzetek adják,
 • másrészt az általunk összeállított helyzetek, melyek tapasztalataink alapján különösen hatásosnak bizonyulnak a különböző gazdasági szituációkban alkalmazott viselkedésmódok átalakításában és a pénzhez való helyes viszony elmélyítésében.


A három nap 3 fő modulból állt, melyet naponta dolgoztunk fel. A menetrend szerint 4 óra elmélet: számolásos, gondolkodós feladatokkal, és szünet után 4 óra gyakorlat: élményszintű tanulással elméleti kiegészítésekkel, csoportos és egyéni feladatokkal.

Az egyes modulok bemutatása:

1. Pénzügyi alapismeretek 8 óra

A modul célja:
A pénzügyi alapismeretek megismerése, és az ezek közötti összefüggések megértése, különös tekintettel a hétköznapi használatukra

 • Alapfogalmak, törvényszerűségek megismerése
 • Pénzügyi területek összetevői
 • Cash-flow négyszög, és elhelyezkedésünk ebben
 • Sikeres pénzügyi problémakezelés elsajátítása
 • Pénzügyi problémák negatív hatásai


2. Személyes döntéshozók és motiváció a pénzügyek területén    8 óra

A modul célja:
A részvevők egyéni pénzügyi modelljeinek felismerése, és átalakítása. A személyes döntések motivációi, és azok kialakulásának módjai és mindezek átprogramozása.

 • Pénzügyi modellek megismerése
 • Múltbeli kondicionálás felismerése és átprogramozása
 • „Átkondicionálás” hatékony működéséhez szükséges feltételeknek feltárása, megismerése, és ezek tudatos felhasználásának gyakorlása
 • Motivációs tényezők megkeresése
 • Pénzügyi problémák jellemzőinek megismerése
 • Sikeres pénz kezelési technikák elsajátítása, tudatossá tétele és gyakorlása
 • Magabiztosabb fellépés megszerzése a pénzügyek terén
 • A „gazdagsági” elvek összegyűjtése, megismerése, és ezen keresztül a személyes képességek fejlesztése


3. Passzív bevételt termelő eszközök    8 óra

A modul célja:
A résztvevő sajátítsa el a hosszú távú pénzkezelés alapvető technikáit, ismerjék meg azokat az eszközöket, amelyek képessé teszik őket a hitelek, adósságaik és befektetéseik helyes kezelésére.

A hallgató a modul keretén belül

 • tisztában legyen a mérleg felépítésével
 • használni tudja az eredmény kimutatást
 • képes legyen felismerni és értelmezni a különböző pénzügyi lehetőségeket
 • erősítse a döntési képességét az adódó lehetőségek között
 • szembesüljön a kacatok jelentésével és ezek készpénzre gyakorolt hatásával
 • áttekintse a piac különböző mechanizmusait, és értelmezni tudja
 • megtanulja a „házi könyvelés” fontosságát és begyakorolja annak lépéseit
 • lássa és értelmezze a mérleg és eredmény kimutatás közötti kapcsolatot
 • értse az egyes gazdasági tételek készpénzre gyakorolt hatását
 • megtanulja a passzív bevételt termelő eszközök felismerését és használatát
 • sajátítsa el és gyakorolja a minőségi pénzkezelés gyakorlati elemeit
 • értse meg és erősítse a minőségi pénzkezelésben betöltött egyéni felelősségét.


Visszajelzések:

A résztvevők nagyon nagy lelkesedéssel csinálták végig az összes feladatot, és kitűnő hangulatban telt mindkét tréning mindhárom napja. A visszajelzések alapján nagyon hasznosnak értékelték a tréninget, nagyon sok átbeszélt fogalomra és kifejezésre emlékeztek. A gyakorlati feladatban nagy fokú rutinra tettek szert, és a folyamatos nehezítés mellett is sikerrel vették az akadályokat. Elmondásuk szerint sok, az életben is naprakészen használható, dolgot tanultak meg.

Hírlevél feliratkozás

A regisztrációval a MPME Kft. adatvédelmi szabályzatát elfogadom.

Feliratkozás

Kiemelt támogatóink:

KH. jelentések >>
Új széchenyi terv Magyarország megújul Nemzeti Együttműködési Alap Nemezeti Erőforrás Minisztérium Nemezti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Svájci hozzájárulás
Európai Unió Európai Struktúrális és Beruházási Alapok