A funkció használatához kérem engedélyezze a sütiket!

Rehabilitáltak

Egyéni tanácsadások

1. Foglalkozási rehabilitációs információ nyújtása, amelynek keretében a tanácsadó széleskörű tájékoztatást nyújt

-        a munkaerő-piaci intézményrendszerről és szereplőkről,

-        a jogszabályi környezetről,

-        a munkát keresőknek nyújtható támogatások, képzések és szolgáltatások lehetőségeiről és az igénybevétel feltételeiről

annak érdekében, hogy az ügyfél információellátottságának növelése mellett hatékonyabbá váljon a munkaerő-piaci integráció folyamata.


2. Foglalkozási rehabilitációs tanácsadás, amely során a megváltozott munkaképességű személyek megmaradt, fejleszthető képességeire épülő komplex rehabilitáció, munkaerő-piaci integráció és munkába állás elősegítése, a foglalkoztathatóság fejlesztése valósul meg.

Ennek keretében a tanácsadó a foglalkozási rehabilitációs munkatanácsadás során felméri:

-        a munkaerő-piaci adottságokat,

-        készségeket és képességeket,

-        segíti az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárását és megszüntetését,

-        valamint a megváltozott munkaképességű személlyel közösen meghatározza a foglalkozási rehabilitációs folyamat lépéseit és célját egy egyéni fejlesztési       terv elkészítése során.

A foglalkozási rehabilitációs álláskeresési tanácsadás során:

-        hozzásegíti a megváltozott munkaképességű állást kereső személyt a megmaradt képességekkel,

-        a korábbi munkaerő-piaci előzményekkel összeegyeztethető reális célállás megtalálásához,

-        megosztja vele az álláskereséshez szükséges megfelelő ismereteket,

-        valamint felkészíti az eredményes álláskeresésre,

-        az egyénre szabott állásfeltárás során a célállásnak megfelelő munkaadókat keres fel.

 

3. Foglalkozási rehabilitációs célú pályatanácsadás, amely során a tanácsadó elősegíti:

-        a pályaválasztás,

-        a pályamódosítás megvalósítását,

-        a megfelelő pályaterv és képzési cél meghatározását.

Segítséget nyújt:

-        a pályamódosítást, vagy pályaválasztást célzó továbbtanulási lehetőségek kiválasztásában

-        az egyéni igények, szükségletek, életcélok, munkavállalói készségek, képességek felmérése,

-        továbbá a képzésre történő felkészítés,

-        tanulási képességek és készségek vizsgálata módszerek alkalmazásával.

 

4. Foglalkozási rehabilitációt elősegítő pszichológiai tanácsadás, amelynek keretében a megváltozott munkaképességű személy életvezetéséből, egészségi állapotából vagy a személyiségproblémákból eredő, az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárásra kerülnek, valamint a tanácsadó segíti a munkába állást akadályozó érzelmi nehézségek kezelését és a személyes problémák megértését, feldolgozását és megoldását.

 

5. Foglalkozási rehabilitációs mentori szolgáltatás, amely során megvalósul:

-        a képzésben részesülők benntartásának segítése,

-        a lemorzsolódás elkerülése,

-        a munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés elősegítése,

-        a betanítás,

-        a munkahelymegtartás segítése,

-        az utókövetés,

-        valamint az egyéni rehabilitációt támogató, segítő szolgáltatások szervezése,

-        az életvitelt, munkavállalást segítő eszközök hozzáférésének szervezése a mentor által.

-        továbbá egyéb tanácsadási módszerek és eszközök felhasználásával segíti a mentor a munkaerő-piaci integrációt

-        és a munkaadók befogadóvá válását a megváltozott munkaképességű személyek iránt.

 

 

Hírlevél feliratkozás

A regisztrációval a MPME Kft. adatvédelmi szabályzatát elfogadom.

Feliratkozás

Kiemelt támogatóink:

KH. jelentések >>
Új széchenyi terv Magyarország megújul Nemzeti Együttműködési Alap Nemezeti Erőforrás Minisztérium Nemezti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Svájci hozzájárulás
Európai Unió Európai Struktúrális és Beruházási Alapok