A funkció használatához kérem engedélyezze a sütiket!

Rehabilitáltak

Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások

Egyesületünk az Alternatív Munkaerőpiaci Szolgáltatás Egységes Szolgáltatás Módszertana alapján végzi tevékenységét. Célunk olyan komplex szolgáltatás nyújtása, mely a hozzánk forduló megváltozott munkaképességű emberek lehető legtöbb szükségletére segítséget nyújt, mindemellett reagál a munkaerő piaci kihívásokra is. 

Az ügyfelek mellett kiemelten fontosnak tekintjük a munkáltatókkal való szoros együttműködést.Tapasztalataink azt mutatják, hogy munkahelyek sokszor olyan sztereotípiákat, előítéleteket fogalmaznak meg a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával szemben, melyeket kitartó munkával le lehet bontani.

Egyesületünk alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások által a „munkába segítés” aktív formáját gyakorolja, mely a munkáltató és az ügyfél egymásra találását, tartós munkában maradását segíti. 

Mind a munkáltató, mind a munkavállaló kérheti a szolgáltató közreműködését álláshelyek feltárásában, az integráció előkészítésében. Az ügyfeleink számára egyéni munkavállalási tervben rögzíjük a fejlesztési irányokat, amelyek az elhelyezkedése szempontjából fontosak. Az ügyfelek egyéni és csoportos tanácsadásokban részesülnek, amelyek a meglévő képességekre építve fejlesztik tovább. A kliensek számára nyújtott tanácsadásaink pl. a pályaorientációs tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, beilleszkedési foglalkozás..stb. A munkáltatók részére munkáltatói fórumokat szervezünk, munkakörelemzést készítünk.

 

A szolgáltatásokat megvalósító szakember a foglalkoztatási tanácsadó, aki tájékoztatja a célcsoportot, együttműködési megállapodást készít, koordinálja az ügyfél felmérését, összefogja az ügyfelekhez kapcsolódó szolgáltatás teljes folyamatát. Kapcsolatot tart fenn a megváltozott munkaképességű álláskeresővel, szükség esetén a családjával, külső segítőkkel, a munkáltatói kapcsolattartókkal.Munkakörelemzést végez, szakmailag koordinálja a munkahely felkészítését a foglalkoztatásra. Munkaközvetítői tevékenységet lát el, segíti a munkahelyi beilleszkedést.Utóköveti a folyamatot, a nyújtott szolgáltatásokat dokumentálja. A foglalkoztatási tanácsadó a munkáltatók és ügyfeleik közvetítője az elhelyezkedési folyamatban.Érzékenyíti a helyi munkaerő-piac szereplőit. Feltárja a munkalehetőségeket, segítséget nyújt az állásinterjú megszervezésében. Az elhelyezkedést követően elégedettséget mér, tapasztalatokat gyűjt a foglalkoztatásról.


Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételéhez, szükséges mind az ügyfelek, mind a munkáltatók részéről a munkatársunkkal való telefonos, email-es vagy személyes kapcsolatfelvétel, és regisztráció.

A regisztráció előre egyeztetett időpontban történik. A személyes találkozás alkalmával, a beszélgetés során, kitöltjük a szükséges adatlapokat, amely tartalmazza az ügyfél/munkáltató adatait, az elhelyezkedés/foglalkoztatás szempontjából legfontosabb információkat.

 

A kapcsolatfelvételt követően szolgáltatási szerződés kerül aláírásra, amely tartalmazza a szolgáltatások igénybevételének módját, fajtáit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit.


Hírlevél feliratkozás

A regisztrációval a MPME Kft. adatvédelmi szabályzatát elfogadom.

Feliratkozás

Kiemelt támogatóink:

KH. jelentések >>
Új széchenyi terv Magyarország megújul Nemzeti Együttműködési Alap Nemezeti Erőforrás Minisztérium Nemezti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Svájci hozzájárulás
Európai Unió Európai Struktúrális és Beruházási Alapok