A funkció használatához kérem engedélyezze a sütiket!

Fiatalok

Gyakornoki program

A program célja

Felismertük, hogy a 21. század sok olyan új lehetőségeket kínál a vállalkozásoknak, amit a 20. század még nem tudott kiaknázni, és ezzel együtt a megváltozott gazdasági helyzet újszerű megoldásokat igényel a humánpolitika területén is. A vállalatok gyorsabb, testre szabottabb, hatékonyabb ár/érték arányt tükröző szolgáltatásokat várnak el, ezért a leendő munkavállalóknak kreativitással, lendülettel, saját ötletekkel és folyamatosan új konstrukciókat kidolgozva kell készülniük a megmérettetésekre.

A versenyszektorban szerzett tapasztalataink szerint a jelenlegi oktatási tematikák viszont nem követik a piac gyakorlati elvárásait. Úgy gondoljuk, hogy olyan megoldáshoz kell folyamodnunk, ami egyedi módon hidat képez az egyetemi elméleti képzésben résztvevők és a versenyszférában hatékony és gyors gyakorlati megoldásokra építő vállalatok között. Távlatokban gondolkozva úgy látjuk, hogy csak egy komplex gyakornoki képzési program lehet a megoldás a jelenlegi problémára, ezzel mindkét felet hozzásegíthetjük céljaik eléréséhez.

A gyakornoki programot kettős céllal hozzuk létre: az egyik, hogy lehetőséget adjunk tehetséges fiataloknak tapasztalatszerzésre, és így jobb eséllyel indíthassák el saját szakmai karrierjüket. A másik, hogy a résztvevő cégek számára olyan felkészített, tanulni vágyó hallgatókat biztosítson a gyakorlati helyekre, akik nem pusztán a tanulmányi kötelezettségüknek tesznek eleget, hanem kitüntetésnek tekintik a lehetőséget az egyéni kvalitásaik megmutatására.

A Debreceni Egyetem Agrár- ás Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Emberi erőforrás tanácsadó MA szakjának vezető oktatóival meglévő személyes kapcsolat alapján kerestük meg a kari vezetést a program ötletével, ami igen kedvező fogadtatásra és maximális együttműködési hajlandóságra talált. Ennek alapján létrejött egy együttműködési megállapodás az Egyetem és az Egyesület között, biztosítva a jogi hátteret is a program megvalósításához.

A gyakornoki program rövid összefoglalása

A program keretein belül az érdeklődő hallgatók elsőként a mentor vállalatok által delegált szakemberek által tartott előadásokon ismerkedhetnek meg az egyetemi elméleti oktatás gyakorlati alkalmazásával, majd már – mint gyakornokok – olyan önálló és csoportos, projektjellegű kiemelt feladatokat kapnak részben az Egyesületnél, részben a mentor vállalatoknál, amelyek lehetőséget adnak a friss elméleti ismereteik és a gyakorlatias gondolkodásmód összehangolására, alkalmazására, és a folyamatok szakmai specifikumainak megismerésére.

A szervezetben végzett tevékenységek kapcsán a gyakornokok betekintést nyerhetnek egy-egy cég mindennapi munkájába, tágabb összefüggéseiben pedig a közép-európai régió gazdasági helyzetébe, a régióban működő nagy-, kis- és középvállalkozások szakmai igényeibe, problémáiba, illetve ennek során megismerhetik a velük való együttműködés folyamatát is.

A program időbeli felépítése az egyetemi képzési rendszerhez igazodik, és három szemeszteren keresztül tart:

  • az első szemeszterben kerül sor a már említett előadás-sorozatra, melyet a mentor vállalatok szakemberei tartanak az Egyetemen belül (a szorgalmi időszakban 12 hét áll rendelkezésre, de a témák alapos feldolgozása miatt célszerű összevontan 6 előadást megtartani);


  • a második szemeszterben az első szemesztert teljesített hallgatókból létrehozott 4-5 fős csoportok gyakorlati képzésére kerül sor akként, hogy előzetesen egyeztetett napon a mentor vállaltok fogadják a csoportokat (félévente összesen két csoportot 1-1 napra), bemutatják nekik a vállalat működését (~2 óra időtartamban), majd egy előre egyeztetett témájú interaktív szakmai előadás (~1 óra időtartamban) után a gyakornokok csoportfoglalkozás keretében irányított feladatot hajtanak végre (~2 óra időtartamban), melyet a mentor vállalat kijelölt szakembere értékel;


  • a harmadik szemeszterben a mentor vállalatok a második félévet teljesített hallgatók közül választják ki azt az 1-2 gyakornokot, akiket egyéni képzési terv alapján vonnak be a vállalat életébe és gyakorlati munkájába, melyet szintén a mentor vállalat kijelölt szakembere értékel.


Az együttműködés keretei

A programban – a hallgatón kívül – három szereplő vesz részt:

  • a Debreceni Egyetem AGTC GVK mint felsőoktatási intézmény, ami – többek között – biztosítja a hallgatók számára a programban való részvétel lehetőségét, egyben elismeri program adott szemeszterének teljesítése esetén a szakmai gyakorlati tantárgyi krediteket;


  • a mentor vállalat, amely a gyakorlati képzésben részben szakmai előadót illetve mentort biztosít az elméleti képzéshez, ezen túlmenően strukturált terepmunka-lehetőséget teremt a hallgatók csoportos és egyéni szakmai képzésére;


A három résztvevő közötti összhang biztosítására az Egyesület állandó koordinátort jelöl ki, aki felelős a program időbeli és szakmai koordinálásáért, és fel van hatalmazva a mentor vállalatok egyedi igényeinek kielégítéséhez szükséges tárgyalási és nyilatkozattételi joggal. Ennek köszönhetően a mentor vállalatok a számukra legmegfelelőbb időpontban és szakmai feltételek mellett vehetnek részt a programban, egyszersmind lehetőséget kapnak a saját működésük egyedi vonásainak ideális környezetben történő bemutatására.

Hírlevél feliratkozás

A regisztrációval a MPME Kft. adatvédelmi szabályzatát elfogadom.

Feliratkozás

Kiemelt támogatóink:

KH. jelentések >>
Új széchenyi terv Magyarország megújul Nemzeti Együttműködési Alap Nemezeti Erőforrás Minisztérium Nemezti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Svájci hozzájárulás
Európai Unió Európai Struktúrális és Beruházási Alapok