GINOP 5.1.5-16-2017-00009
Együtt a munkavállalásért projektek

A GINOP 5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása program célja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által biztosított munkaerőpiaci eszközök hatékonyságának növelése személyre szabott szolgáltatások révén.

A Kormány célul tűzte ki a Partnerségi Megállapodásban a munkaerő kínálat fejlesztését aktív eszközökkel, továbbá a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított munkaerőpiaci programok civil és nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal való kiegészítését.

Az Munkaerőpiacon Maradás Egyesület kezdeményezésére egy országos – munkaerőpiaci szolgáltatásnyújtásban jártas – szolgáltatási hálózat jött létre, amely tömöríti a GINOP 5.1.5 megvalósító szervezeteit. Az MPME által összefogott Országos Koordinációs Iroda segíti a hálózat partnereit, hogy azonos célok, elvek és módszertan mentén támogassa a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiaci integrációját, valamint a munkáltatói igények kielégítését.

Az MPME Békés, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében konzorciumi tagként vesz részt a GINOP 5.1.5-16 megvalósításában, valamint hamarosan Hajdú-Bihar, és Heves megyében is indítja szolgáltatásait a projekt keretében. Az MPME széleskörű kapcsolatrendszert működtet az önkormányzatokkal, egyházakkal, civil szervezetekkel és szociális intézményekkel, akiknek a közreműködése elengedhetetlen a megvalósítás során mind a célcsoport elérésében, mind a mobilitás és elhelyezkedés elősegítésében. Az együttműködő partnerek támogató szolgáltatásai számos megoldást kínálhatnak a munkaerőpiacra való kilépéshez.

A projekt célcsoportjába tartoznak azok a regisztrált álláskereső személyek, akik:

  • 25 év alattiak,
  • vagy alacsony (ISCED 1-2.) iskolai végzettségűek,
  • vagy elavult (munkaerőpiacon nem hasznosítható vagy a bevonást megelőzően 15 évvel megszerzett) szakképesítéssel rendelkeznek,
  • vagy 50 év felettiek,
  • vagy a gyermekgondozást, családtag ápolását követően kívánnak visszatérni a munkaerőpiacra.

Továbbá részt vehetnek a projektben azok a személyek is, akik közvetítést kérőként nyilvántartottak, vagy inaktívak, és programba vonásuk érdekében szolgáltatáskérőként kérik nyilvántartásba vételüket. A projektbe a lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal Foglalkoztatási Osztálya irányíthatja az érdeklődőket annak érdekében, hogy visszataláljanak a munka világába.

A projekt szoros együttműködésben valósul meg a kormányhivatalok, a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai és a szolgáltató szervezetek között: a megyei kormányhivatalok járási hivatalai irányítják a nyilvántartásukban szereplő, célcsoportba tartozó személyeket a szolgáltatókhoz, továbbá nyilvántartásba veszik a szolgáltatók által toborzott inaktív személyeket.

A projektbe irányítást követően minden programrésztvevő részére egyéni fejlesztési terv készül, amely meghatározza a munkaerőpiaci reintegrációhoz szükséges, igénybe vehető szolgáltatások körét. A szolgáltatások között szerepel a munka-, álláskeresési-, pszichológiai- és pályatanácsadás, a szociális információnyújtás, munkaerő-piaci mentori szolgáltatás, munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő, motivációs csoportos foglalkozások, álláskereső klub, valamint a munkavégzésre felkészítő, személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés, a foglalkoztatásban maradás elősegítése. A szolgáltatások igény- és kompetenciafelmérésen alapulnak, valamint egyéni fejlesztési tervre épülnek. Célunk olyan információkkal és tanácsokkal ellátni az ügyfeleinket, amelyek hozzájárulnak elhelyezkedésükhöz, életpályájuk alakításához, életkörülményeik javításához.

A projekt kiemelt célja – a bevont személyek nyílt munkaerőpiaci elhelyezésének elősegítése –, érdekében széles körű munkaadói kapcsolatok kialakítására, és a célcsoporttagok egyéni igényeinek megfelelő állások feltárására törekszünk, az elhelyezkedést támogató szolgáltatások biztosítása mellett.

A konzorciumban együttműködő szervezetek vállalják, hogy a szolgáltatásban részesülők legalább 20%-a közvetlenül elhelyezkedik az elsődleges munkaerőpiacon, továbbá az egyéni fejlesztési tervben rögzített célokat sikeresen megvalósítók aránya eléri a 80%-ot.

További megyei információk:

munkaertszabolcsban.hu

munkaertbekesben.hu

munkaertnogradban.hu