Az Aktívan a Munkaerőpiacon (AMP) programunkkal elsősorban azon megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek számára szeretnénk segítséget nyújtani, akik az egészségkárosodásuk mellett további munkaerőpiaci hátrányokkal is küzdenek. Elsősorban azon személyeket helyezzük a program fókuszpontjába, akik már elmúltak 50 évesek. Programunk jelentős mértékben eltér a jelenleg futó – elsősorban Európai Uniós forrásból finanszírozott – programoktól, mivel a hosszú távú nyílt piaci elhelyezést célozza, melyhez nem csak a klasszikus, jogszabályban is rögzített foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat biztosítjuk az ügyfelek számára, hanem a piaci léthez elengedhetetlen felkészítést is közvetlenül biztosítjuk a célcsoporttagok számára többek között motivációt felkeltő szolgáltatás, beilleszkedést támogató szolgáltatás keretében. Mindemellett magasan kvalifikált szakember révén karrier coachingot is biztosítunk az ügyfelek számára, melynek során lehetőség nyílik a munkakörök legpontosabb illesztésére.

Az Aktívan a Munkaerőpiacon program megvalósítására 2018.03.01.-2018.12.31. között kerül sor

A projekt közvetlen célcsoportjába azon személyek tartoznak, akik betöltötték az 50. életévüket, és megváltozott munkaképességű személynek számítanak a 2011. évi CXCI. tv. 25.§-a, valamint 38.§ (2) bekezdése szerint.

A pályázat további közvetlen célcsoportját azok a munkaadók alkotják, akik nyitottak 50 év feletti, megváltozott munkaképességű személyek alkalmazására.

A pályázat kódszáma: FOGLALKOZTATÁS2017/A/   „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása.”

Az aktívan a Munkaerőpiacon