EFOP-1.1.1

Az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című kiemelt projekt támogatást nyújt a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiaci rehabilitációjuk megvalósulása érdekében. A programrésztvevők egyéni szükségleteihez igazodóan komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásban részesülnek, amely szakemberek közreműködésével valósul meg. Munkaerő-közvetítés segítségével a program sikeresen ad lehetőséget a munkaerőpiac szereplőinek a találkozásra.

Az EFOP-1.1.1-15 projekt keretében a külső szolgáltatás és a munkaerő-közvetítés 2016. szeptemberétől folyamatos.

  1. április 30-ig országosan 12.469 db szolgáltatás 16.553 db mentorálás valósult meg 1927 fő bevonása mellett.

Megbízó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

VEKOP-7.1.3

Az VEKOP-7.1.3-16-2015-00001 azonosító számú „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című kiemelt projekt Budapesten és Pest megyében nyújt támogatást a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiaci rehabilitációjuk megvalósulása érdekében. A programrésztvevők egyéni szükségleteikhez igazodóan komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásban részesülnek, amely szakemberek közreműködésével valósul meg. Munkaerő-közvetítés segítségével a program sikeresen ad lehetőséget a munkaerőpiac szereplőinek a találkozásra.

A VEKOP-7.1.3-15 projekt keretében külső szolgáltatás és munkaerő-közvetítés 2017. februárjától folyamatos.

  1. április 30-ig országosan 1150 db szolgáltatást, 639 db mentorálás valósult meg 147 fő bevonása mellett.

Megbízó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

EFOP-1.1.1 munkaadói

Az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 „Megváltozott munkaképességű emberek segítése” program célcsoportjába tartózó megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedése elősegítése céljából, a munkaadók részére biztosított információátadás. Foglalkozási rehabilitációs tanácsadás, érzékenyítés és rehabilitációs állásbörzék formájában cél a munkaadók tájékoztatása, érzékenyítése, szemléletformálása, valamint komplex felkészítése a célcsoport foglalkoztatásával kapcsolatban.

  1. október 15. és 2018. február 28. között 5296 db foglalkozási rehabilitációs tanácsadás, 1707 db érzékenyítés és 17 állásbörze valósult meg 2653 munkaadó bevonásával.

Megbízó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

„Rehabpont”

A FOGLALKOZTATÁS2018/B/12 kódszámú „Rehabpont” projekt egy pilot jellegű program, melynek keretében a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek elhelyezkedése, valamint munkahelymegtartása, illetve az együttműködő munkáltatók informálása, szemléletformálása, támogatása a cél Győr-Moson-Sopron megyében. Az elsődleges célcsoportnak nyújtott komplex munkaerőpiaci szolgáltatások mellett kiemelt szerep jut a munkaadók, a leendő munkahelyi közvetlen környezet megfelelő felkészítésének a megváltozott munkaképességű személy befogadására, a beilleszkedés támogatására, a felmerülő nehézségek hatékony helyi kezelésére.

A program 2018. szeptember 1-től 2019. április 30-ig, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásában valósul meg.

 

EFOP-1.1.1-15 munkavállalói és munkaadói, VEKOP-7.1.3-16 és a “Rehabpont” projekt