EFOP-1.1.6-17-2017-00001
EFOP-1.1.6-17-2017-00002
EFOP-1.1.6-17-2017-00003


Egyesületünk 2018.09.14. és 2019.08.31. között teljesített megbízást foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítására az állami akkreditált foglalkoztatóknál (KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft., ERFO Közhasznú Nonprofit Kft., FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft.) tranzitfoglalkoztatásban lévő személyek nyílt munkaerőpiacra történő integrációjának feltételeinek javítása – ezáltal pedig a célcsoport foglalkoztatási szintjének növekedése – érdekében.

Az EFOP-1.1.6 konstrukció a megváltozott munkaképességű személyek tranzit foglalkoztatásának hatékonyságának növelése érdekében speciális kompetencia- és készségfejlesztést, valamint kereslet-vezérelt képzési lehetőségeket biztosít a célcsoporttagok számára. 

További cél, hogy az eddig tartósan inaktív, valamint a tartós foglalkoztatásban lévő B2, C2 komplex minősítéssel rendelkező, megváltozott munkaképességű személyek olyan egyéni fejlesztésben, kompetenciafejlesztésben, képzésben, átképzésben, munkatapasztalat-szerzésben részesüljenek, hogy alkalmassá váljanak az értékteremtő, önálló munkavégzésre az őt fejlesztésbe vonó akkreditált foglalkoztatónál.

A Munkaerőpiacon Maradás Egyesület a három projekt keretein belül külső szolgáltatóként a következő szolgáltatásokat biztosította:

  • Képzési- és fejlesztési terv elkészítését megalapozó pályatanácsadás szervezése: 150 fő, 2 óra/fő,
  • Sikeres képzés megvalósítását elősegítő csoportos foglalkoztatás biztosítása, képzésre történő fejlesztő felkészítés: 150 fő, 20 óra/fő,
  • Elhelyezkedést segítő szolgáltatási csomag: 390 fő, 3 óra/fő,
  • Álláskeresési technikák: 150 fő, 20 óra/fő,
  • Mentori szolgáltatás: 600fő, 3 óra/fő.

A projektek erőssége a szolgáltatás-típusok sokfélesége, ezáltal a célzott perszonalizálhatóságuk, valamint a mentori szolgáltatás által biztosított mozgástér, amely lehetővé tette az ügyfelek által hozott témával történő munkát. A csoportos tanácsadások számos ügyfélnek tették lehetővé, hogy az elméleti és gyakorlati tudás megszerzése mellett fesztelenebb környezetben és szituációban is megismerjék közvetlen kollégáikat. A szolgáltatások tartalma összhangban volt a projektbe vont ügyfélkör összetételével, az ő hiányosságaikra reagált; kiemelten a hiányos és elavult álláskeresési ismeretek javítására.

EFOP-1.1.6