FOGLALKOZTATÁS 2018 - Rehabpont

A Munkaerőpiacon Maradás Egyesület által megvalósított Rehabpont Projekt egy pilot jellegű program volt, melynek célja a megváltozott munkaképességű, szociálisan hátrányos helyzetű munkavállalók, valamint partnereinknél foglalkoztatott minden munkavállaló hosszabb távú megtartásának elősegítése, munkakörnyezetük pozitívabbá tétele, különféle szolgáltatásokon keresztül.

A program megvalósítása során az Egyesület szakértői 30 fővel kötöttek szolgáltatási szerződést. Első lépésként a bevont ügyfelekkel egy részletes – munkaerőpiaci- és azt befolyásoló szociális helyzet köré épülő – beszélgetést követően elkészült a szolgáltatási terv, amelyben rögzítésre került az együttműködés iránya; a munkavállalást, vagy a munkahely megtartását elősegítő stratégiák lehetséges irányai, az ezeket akadályozó tényezők, illetve a támogató szolgáltatások meghatározása. 

Együttműködő partnereink Győr-Moson-Sopron megyében az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt., a Federal Mogul Hungary Kft., a Borsodi Fémmegmunkáló Kft. valamint a Calida Magyarország Kft..

Együttműködő partnereink munkavállalói részére a munkahelyen, munkaidőben különféle szolgáltatásokat nyújtottuk, valamint igény szerint mediációs gyakorlatokat és érzékenyítő tréningeket tartottunk. A szolgáltatások közül kiemelt jelentőséggel bírt a klasszikus foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások mellett a reintegrációs tanácsadás, a segítő beszélgetés, a szociális készségfejlesztés, valamint a munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés támogatása. Tapasztalataink szerint a hosszútávú munkaadó-munkavállaló együttműködés egyik kulcsa, hogy a munkavállaló jól érezze magát a munkahelyén, minél kevesebb konfliktussal találkozzon. Ehhez szükséges jó kapcsolatot ápolni nem csak a közvetlen felettessel vagy a cég vezetésével, hanem a hasonló munkakörben dolgozó kollégákkal is. A megváltozott munkaképességű, vagy szociálisan hátrányos helyzetű munkavállalók felé mutatott szociális érzékenység tehát a célcsoport hosszútávú foglalkoztatásának egyik feltétele. Ennek céljából az érzékenyítő tréningeken a dolgozók megismerhették a megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők, vagy egyéb munkahelyi hátrányokkal küzdők mindennapjait, munkahelyi ambícióit és erősségeit, így információkat kaphattak a célcsoporttal kapcsolatban. Az Egyesület célja volt, hogy minél közelebb hozza a megváltozott munkaképességűek és fogyatékkel élők világát, ezért a projekt megvalósítása során egy látássérült hölgy is bekapcsolódott előadóként az érzékenyítés folyamatába.

A megvalósítás során számos esetben multidiszciplináris esetmegbeszélés került megszervezésre, melynek során az együttműködő partnerek képviselői és a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület szakemberi megosztották egymással a tapasztalataikat, illetve közösen kerestek megoldást a nehéz esetekre. Ezek az esetmegbeszélések lehetőséget adtak arra, hogy több terület szakemberei más-más nézőpontból közelítsenek a célcsoport elhelyezkedését és tartós foglalkoztatását érintő problémákra, esetekre.

A foglalkozási rehabilitációs, munkaerőpiaci szolgáltatások mellett a munkaerő közvetítés is a program részét képezte, melynek eredményeképpen négy fő helyezkedett el sikeresen és állt munkaviszonyba tartósan.

Az Egyesület célja volt egy olyan komplex fejlesztési program kidolgozása, melynek révén a foglalkozási rehabilitációs, munkaerőpiaci szolgáltatások, valamint az üzemi szociális munka eszközeinek ötvözése révén javul a rehabilitáció és a munkaerőmegtartás hatékonysága a nyílt piaci foglalkoztatóknál. Fontosnak tartjuk a munkavállalók szociális problémáinak feltérképezését, valamint azok megoldásában való segítségnyújtást, mellyel időt és energiát megtakarítva hozzájárulhatunk a munkafolyamatokból való kiesés elkerüléséhez, illetve a termelékenység növelő hatásához. A megváltozott munkaképességű munkavállalók mellett fontos az egészséges munkavállalók társas kapcsolatainak formálása, mely segítséget nyújt az egészségügyi hátrányokkal küzdők munkahelyi beilleszkedésében. Az Egyesület további célja volt az egyének fejlődésének támogatása, olyan kompetenciák fejlesztésével, melyeket a munkavállaló az élet egyéb területein is kamatoztatni tud.

A program a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósulhatott meg.

 
FOGLALKOZTATÁS 2018 – Rehabpont