A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló jogszabály rendelkezései  2016. május 1-jei hatállyal az alább felsoroltak szerint módosultak.

Ellátásokra való jogosultság:

 • Ellátásra jogosult személy, aki a kérelmének benyújtásakor a 15. életévét betöltötte és egészségi állapota a komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy annál kisebb mértékű.
 • Az ellátás folyósítható annak a személyek, aki a 35. életévének betöltése előtt megváltozott munkaképességűvé vált, és 35. életévének betöltését megelőzően megkezdett iskolai tanulmányai alatt vagy a tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítatott volt, mely biztosítási jogviszony 30 napnál tovább fenn ált.

Fontos változások!

 • A rehabilitációs pénzbeli ellátások mindegyikénél a számítás alapjául, az eddig használt minimálbér helyett, az un. alapösszeg kerül bevezetésre, ami 2016. évben 94 500 Ft. Az alapösszeg a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkedik.
 • A rehabilitációs ellátás folyósítása alatt lényeges változás, hogy kereső tevékenységet nem csak napi négy órában végezhet, hanem akár hat vagy nyolc órában is vállalhat munkát.

A rehabilitációs ellátásra vonatkozó szabályok változásai:

 • Ellátás a kérelem benyújtásától csak abban az esetben állapítható meg, ha már az ügyfél ebben az időpontban már rendelkezik komplex minősítéssel.

Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén alkalmazható szankciórendszer:

 • Ha az ügyfél első alkalommal nem teljesíti kötelezettségét abban az esetben csak a rehabilitációs ellátás folyósítását függesztik fel,

A rehabilitációs ellátást megszüntető okok köre:

A rehabilitációs ellátás folyósítását meg kell szüntetni, ha azt az ügyfél

 • kérte,
 • vagy keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát,
 • vagy más rendszeres pénzellátásban részesül, (kivéve a táppénz, gyed)
 • egészségi állapotában tartós rosszabbodás következett be,
 • egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be,
 • az együttműködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét önhibájából nem teljesíti,
 • a felülvizsgálat során önhibájából nem működik együtt, vagy
 • foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor.

A rokkantsági ellátás szabályainak változása

 • Az ellátás folyósítása alatt újabb kérelmet 12 hónapon belül csak akkor lehet elbírálni, ha az egészségügyi dokumentációk alapján a kérelmező egészségi állapotában még nem figyelembe vett tartós változás következett be!
 • A 12 hónapon túli benyújtott új igényt állapotváltozásként kell kezelni.
 • Az érvényes komplex minősítés ideje alatt nem kell ismételt komplex minősítést végezni, kivéve, ha ezt az ügyfél kéri.

A bejelentési kötelezettség tartalma és teljesítésének határideje.

A rehabilitációs hatóság felé az ügyfélnek az ellátások folyósításának ideje alatt, tíz napon belüli bejelentési kötelezettsége van. Minden olyan változást, jeleznie kell, ami a jogosultsági feltételekben érdemi változást eredményez, pl.: egészségi állapotának tartós javulása vagy romlása, keresőtevékenység létesítése és annak kapcsán szerzett jövedelem.

Jogszabályváltozással kapcsolatosan bővebben az alábbi honlapon is olvashat!

2011 évi CXCI. törvény: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139884.320875

Fontos jogszabályváltozás