FSZK – Rehabpont (2018 – 2019)
„REHABPONT” A Munkaerőpiacon Maradás Egyesület új szolgáltatása

A Munkaerőpiacon Maradás Egyesület egy 2007-ben létrejött, és 2016 óta országos működésű, foglalkoztatási célú civil szervezet. Aktívan támogatjuk a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű munkanélküliek és a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci megjelenését, munkába állítását tanácsadási, oktatási és ismeretterjesztő tevékenység kifejtésével. 

A REHABPONT program elsődleges célja a megváltozott munkaképességű, szociálisan hátrányos helyzetű munkavállalók, valamint partnereinknél foglalkoztatott minden munkavállaó hosszabb távú megtartásának elősegítése, munkakörnyezetük pozitívabbá tétele, különféle szolgáltatásokon keresztül. A program másodlagos célja a már fent említett szegmens nyílt munkaerőpiaci integrációja. A közvetett célcsoportot a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatba kerülő – elsődlegesen szociális területen működő – intézmények, az ezen intézményekben dolgozó szakemberek, valamint a célcsoportba tartozó személyek családtagjai alkotják.

 

Együttműködő partnereink Győr-Moson-Sopron megyében az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt., a Federal Mogul Hungary Kft., a Borsodi Fémmegmunkáló Kft. valamint a Calida Magyarország Kft..

Együttműködő partnereink munkavállaói részére a munkahelyen, munkaidőben szociális-, munka- és pszichológiai tanácsadást tudunk nyújtani valamint igény szerint mentorálunk, mediációs gyakorlatokat és „érzékenyítő” tréningeket tartunk. Egyesületünk célja egy olyan komplex fejlesztési program kidolgozása, melynek révén a foglalkozási rehabilitációs, munkaerőpiaci szolgáltatások, valamint az üzemi szociális munka eszközeinek ötvözése révén javul a rehabilitáció és a munkaerőmegtartás hatékonysága a nyílt piaci foglalkoztatóknál. Fontosnak tartjuk a munkavállalók szociális problémáinak feltérképezését, valamint azok megoldásában való segítségnyújtást, mellyel időt és energiát megspórolva hozzájárulhatunk a munkafolyamatokból való kiesés elkerüléséhez, illetve a termelékenység növelő hatásához. A megváltozott munkaképességű munkavállalók mellett fontos az egészséges munkavállalók társas kapcsolatainak formálása, mely segítséget nyújt az egészségügyi hátrányokkal küzdők munkahelyi beilleszkedésében. Az egyesület további célja az egyének fejlődésének támogatása, olyan kompetenciák fejlesztésével, melyeket a munkavállaló az élet egyéb területein is kamatoztatni tud. A projekt mindennapi tevékenységünk során is jelenlévő problémákra keres megoldást, a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyek munkaerőpiaci hátrányainak kiegyenlítésére koncentrálva. Mindezek mellett kiemelten fontos a munkáltatók, a leendő munkahelyi közvetlen környezet megfelelő felkészítése a megváltozott munkaképességű személy befogadására, a beilleszkedés támogatása, a felmerülő nehézségek hatékony helyi kezelése. A projekt megvalósítása ezért interprofesszionális team munkát igényel, mely előre mutató lehet a foglalkozási rehabilitáció jelenlegi hazai rendszerében, tekintettel arra, hogy kevés a komplex, munkahelyen hozzáférhető szolgáltatás ma Magyarországon. 

A jövőben várjuk olyan együttműködő partnerek, vállalkozások jelentkezését, akik programunk segítségével nagyobb hangsúlyt szeretnének helyezni a munkaerőmegtartásra.

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit kft. támogatásával valósul meg.

 

FSZK – Rehabpont (2018 – 2019)