SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

 

Amely létrejött egyrészről a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület (továbbiakban: MPME), székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 48., adószám: 18997769-1-09 , reg.sz.: 13.Pk.60.062/2007/35., képviseli: Baradits-Szabó Veronika elnök,

valamint az Ösvény Esélynövelő Alapítvány, székhely: 5525 Füzesgyarmat, Klapka 33., adószám: 18381810-2-04, reg.sz: B-M. Bíróság 04-01-0001674, képviselő neve, beosztása: Sarkadi Zoltán Zsolt, ügyvezető,

és a munkaerőpiaci szolgáltatásban résztvevő Ügyfél között

A munkaerőpiaci szolgáltatásban az Ügyfél együttműködési kötelezettsége keretében – a GINOP 5.1.5-16-2017-00001 Együtt a munkavállalásért Békés megyében című projekt keretében – vesz részt, a szolgáltatásból bármikor kiléphet, amelyet írásban jelezni köteles az Ösvény Esélynövelő Alapítvány felé.

Az Ügyfél számára a projekt keretében nyújtható szolgáltatások az Ügyfél egyéni szükségletei alapján az Egyéni Fejlesztési Tervben (EFT) kerülnek meghatározásra. Az Egyéni Fejlesztési Terv (EFT) akkor tekinthető véglegesnek, ha azt a szolgáltatásba irányító járási hivatal illetékes ügyintézője jóváhagyta.

Az Egyéni Fejlesztési Tervbe beemelhető szolgáltatások Békés megyében:

• egyéni munkatanácsadás,

• pszichológiai tanácsadás,

• szociális információnyújtás,

• személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés.

• munkaerő-piaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportos foglalkozás,

• újraorientáló csoportos foglalkozás,

• munkaerő-piaci mentori szolgáltatás,

• motivációs csoportos foglalkozás,

• pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás (egyéni),

• pályatanácsadás – pályamódosítási tanácsadás (egyéni),

• pályaorientációs csoportos foglalkozás,

• pályamódosítási csoportfoglalkozás,

• egyéni álláskeresési tanácsadás,

álláskeresési technikák oktatása,

• vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás.

Amennyiben a felmérés során olyan szükséglet merül fel, melynek kezelése nem az MPME kompetenciájába tartozik, a megfelelő konzorciumba tartozó szervezet elérhetősége átadásra kerül az Ügyfél részére.

Mint a szolgáltatásban résztvevő Ügyfél vállalom, hogy az MPME munkatársával együttműködő leszek. Az előzetesen megbeszélt időpontokat betartom, és indokolt esetben – a megbeszélt időponthoz képest – legalább egy munkanappal előbb jelzek akadályoztatottságomról a fenti elérhetőségek egyikén. 

A szolgáltatási szerződésben foglaltak megszegése esetén a nyilvántartó szerv megteszi a szükséges intézkedéseket az együttműködés fenntartása érdekében. Amennyiben az együttműködés ellehetetlenül, a szolgáltatási szerződés megszüntetésre kerülhet.

Alulírott, hozzájárulok személyes adataimnak a GINOP 5.1.5-16-2017-000XX projekten belül történő nyilvántartásához, kezeléséhez, amelyeket szükség esetén, a szolgáltatást finanszírozó, valamint a szakmai ellenőrzést ellátó szervezeteknek átadhatja. Továbbá

– vállalom, hogy elégedettségmérési céllal a Konzorciumvezető, illetve a konzorciumba tartozó Szolgáltató a szolgáltatásnyújtást követően megkeressen, amely során vállalom a válaszadást;

– vállalom, hogy utókövetési és hatásvizsgálati céllal a Konzorciumvezető, illetve a konzorciumba tartozó Szolgáltató a programban történő utolsó szolgáltatásnyújtást követően megkeressen, amely során vállalom a válaszadást;