SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

 

Amely létrejött egyrészről a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület (továbbiakban: MPME), székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 48., adószám: 18997769-1-09 , reg.sz.: 13.Pk.60.062/2007/35., képviseli: Baradits-Szabó Veronika elnök és a munkaerőpiaci szolgáltatásban résztvevő Ügyfél között.

Az Ügyfél számára a nyújtható szolgáltatások az Ügyfél egyéni szükségletei alapján kerülnek meghatározásra. 

 

Az Egyéni Fejlesztési Tervbe beemelhető szolgáltatások Hajdú-Bihar megyében:

• egyéni munkatanácsadás,

• pszichológiai tanácsadás,

• szociális információnyújtás,

• személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés.

• munkaerő-piaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportos foglalkozás,

• újraorientáló csoportos foglalkozás,

• munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás,

• munkaerő-piaci mentori szolgáltatás,

• motivációs csoportos foglalkozás,

• igényfeltáró csoportos foglalkozás,

• pályaorientációs csoportos foglalkozás,

• pályamódosítási csoportfoglalkozás,

• egyéni álláskeresési tanácsadás,

• személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás,

• munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás,

• vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás.

Amennyiben a felmérés során olyan szükséglet merül fel, melynek kezelése nem a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület kompetenciájába tartozik, a megfelelő szervezet elérhetősége átadásra kerül az Ügyfél részére.

Mint a szolgáltatásban résztvevő Ügyfél vállalom, hogy a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület munkatársával együttműködő leszek. Az előzetesen megbeszélt időpontokat betartom, és indokolt esetben – a megbeszélt időponthoz képest – legalább egy munkanappal előbb jelzek akadályoztatottságomról a fenti elérhetőségek egyikén. 

A szolgáltatási szerződésben foglaltak megszegése esetén a nyilvántartó szerv megteszi a szükséges intézkedéseket az együttműködés fenntartása érdekében. Amennyiben az együttműködés ellehetetlenül, a szolgáltatási szerződés megszüntetésre kerülhet.

Alulírott, hozzájárulok személyes adataim nyilvántartásához, kezeléséhez, amelyeket szükség esetén, a szolgáltatást finanszírozó, valamint a szakmai ellenőrzést ellátó szervezeteknek átadhatja. Továbbá

– vállalom, hogy elégedettségmérési céllal a Szolgáltató a szolgáltatásnyújtást követően megkeressen, amely során vállalom a válaszadást;

– vállalom, hogy utókövetési és hatásvizsgálati av Szolgáltató a programban történő utolsó szolgáltatásnyújtást követően megkeressen, amely során vállalom a válaszadást.