SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

 

Amely létrejött egyrészről a Kontakt Alapítvány (továbbiakban: Kontakt Alapítvány), székhely: 1035, Budapest, Váradi u. 17. 8/48., adószám: 18095991-1-41, reg.sz.: 01-01-0007533, képviseli: Dr. Szilágyi Klára

másrészről a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület (továbbiakban: MPME), székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 48., adószám: 18997769-1-09 , reg.sz.: 13.Pk.60.062/2007/35., képviseli: Baradits-Szabó Veronika elnök között

és a munkaerőpiaci szolgáltatásban résztvevő Ügyfél között

 

A munkaerőpiaci szolgáltatásban az Ügyfél együttműködési kötelezettsége keretében – a VEKOP-8.1.2-16-2017-00002 „Együtt a munkavállalásért Pest megyében!” című projekt keretében – vesz részt, a szolgáltatásból bármikor kiléphet, amelyet írásban jelezni köteles a Kontakt Alapítvány felé.

Az Ügyfél számára a projekt keretében nyújtható szolgáltatások az Ügyfél egyéni szükségletei alapján az Egyéni Fejlesztési Tervben (EFT) kerülnek meghatározásra. Az Egyéni Fejlesztési Terv (EFT) akkor tekinthető véglegesnek, ha azt a szolgáltatásba irányító járási hivatal illetékes ügyintézője jóváhagyta.

Az Egyéni Fejlesztési Tervbe beemelhető szolgáltatások Pest megyében:

1. Egyéni munkatanácsadás

2. Pszichológiai tanácsadás

3. Szociális információnyújtás

4. Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés

5. Munkaerő-piaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportos foglalkozás

6. Újraorientáló csoportos foglalkozás

7. Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás

8. Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás

9. Motivációs csoportos foglalkozás

10. Pályatanácsadás – Pályaválasztási tanácsadás

11. Pályatanácsadás – Pályamódosítási tanácsadás

12. Igényfeltáró csoportos foglalkozás

13. Pályaorientációs csoportos foglalkozás

14. Pályamódosítási csoportfoglalkozás

15. Egyéni álláskeresési tanácsadás

16. Álláskeresési technikák átadása

17. Álláskereső Klub

18. Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás

19. Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás

20. Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás

Amennyiben a felmérés során olyan szükséglet merül fel, melynek kezelése nem a Kontakt Alapítvány kompetenciájába tartozik, a megfelelő konzorciumba tartozó másik szervezet elérhetősége átadásra kerül az Ügyfél részére.

 

Mint a szolgáltatásban résztvevő Ügyfél vállalom, hogy a Kontakt Alapítvány munkatársával együttműködő leszek. Az előzetesen megbeszélt időpontokat betartom, és indokolt esetben – a megbeszélt időponthoz képest – legalább egy munkanappal előbb jelzek akadályoztatottságomról a fenti elérhetőségek egyikén. 

A szolgáltatási szerződésben foglaltak megszegése esetén a nyilvántartó szerv megteszi a szükséges intézkedéseket az együttműködés fenntartása érdekében. Amennyiben az együttműködés ellehetetlenül, a szolgáltatási szerződés megszüntetésre kerülhet.

Alulírott, hozzájárulok személyes adataimnak a VEKOP 8.1.2-16-2017-00002 projekten belül történő nyilvántartásához, kezeléséhez, amelyeket szükség esetén, a szolgáltatást finanszírozó, valamint a szakmai ellenőrzést ellátó szervezeteknek átadhatja. Továbbá

– vállalom, hogy elégedettségmérési céllal a Konzorciumvezető, illetve a konzorciumba tartozó Szolgáltató a szolgáltatásnyújtást követően megkeressen, amely során vállalom a válaszadást;

– vállalom, hogy utókövetési és hatásvizsgálati céllal a Konzorciumvezető, illetve a konzorciumba tartozó Szolgáltató a programban történő utolsó szolgáltatásnyújtást követően megkeressen, amely során vállalom a válaszadást.