SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

 Amely létrejött egyrészről a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület (továbbiakban: MPME), székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 48., adószám: 18997769-1-09, képviseli: Baradits Szabó Veronika, elnök

és a munkaerőpiaci szolgáltatásban résztvevő Ügyfél között

A munkaerőpiaci szolgáltatásban az Ügyfél együttműködési kötelezettsége keretében – a GINOP 5.1.5-16-2017-00006 Együtt a munkavállalásért Szabolcs – Szatmár – Bereg megyében című projekt keretében – vesz részt, a szolgáltatásból bármikor kiléphet, amelyet írásban jelezni köteles az MPME felé.

Az Ügyfél számára a projekt keretében nyújtható szolgáltatások az Ügyfél egyéni szükségletei alapján az Egyéni Fejlesztési Tervben (EFT) kerülnek meghatározásra. Az Egyéni Fejlesztési Terv (EFT) akkor tekinthető véglegesnek, ha azt a szolgáltatásba irányító járási hivatal illetékes ügyintézője jóváhagyta.

Az Egyéni Fejlesztési Tervbe beemelhető szolgáltatások Szabolcs – Szatmár – Bereg megyében:

• egyéni munkatanácsadás,

• pszichológiai tanácsadás,

• szociális információnyújtás,

• személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés.

• munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás,

• munkaerő-piaci mentori szolgáltatás,

• motivációs csoportos foglalkozás,

• pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás (egyéni),

• pályatanácsadás – pályamódosítási tanácsadás (egyéni),

• egyéni álláskeresési tanácsadás, 

• álláskereső Klub

• munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás,

• vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás.

 

Amennyiben a felmérés során olyan szükséglet merül fel, melynek kezelése nem a MPME kompetenciájába tartozik, a megfelelő konzorciumba tartozó szervezet elérhetősége átadásra kerül az Ügyfél részére.

Mint a szolgáltatásban résztvevő Ügyfél vállalom, hogy a MPME munkatársával együttműködő leszek. Az előzetesen megbeszélt időpontokat betartom, és indokolt esetben – a megbeszélt időponthoz képest – legalább egy munkanappal előbb jelzek akadályoztatottságomról a fenti elérhetőségek egyikén. 

A szolgáltatási szerződésben foglaltak megszegése esetén a nyilvántartó szerv megteszi a szükséges intézkedéseket az együttműködés fenntartása érdekében. Amennyiben az együttműködés ellehetetlenül, a szolgáltatási szerződés megszüntetésre kerülhet.

Alulírott, hozzájárulok személyes adataimnak a GINOP 5.1.5-16-2017-00006 projekten belül történő nyilvántartásához, kezeléséhez, amelyeket szükség esetén, a szolgáltatást finanszírozó, valamint a szakmai ellenőrzést ellátó szervezeteknek átadhatja. Továbbá

– vállalom, hogy elégedettségmérési céllal a Konzorciumvezető, illetve a konzorciumba tartozó Szolgáltató a szolgáltatásnyújtást követően megkeressen, amely során vállalom a válaszadást;

– vállalom, hogy utókövetési és hatásvizsgálati céllal a Konzorciumvezető, illetve a konzorciumba tartozó Szolgáltató a programban történő utolsó szolgáltatásnyújtást követően megkeressen, amely során vállalom a válaszadást.