GINOP 5.1.5-16-2017-00009
Együtt a munkavállalásért projektek

 A GINOP 5.1.5-16 és VEKOP 8.2.1.-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása programok célja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által biztosított munkaerőpiaci eszközök hatékonyságának növelése személyre szabott szolgáltatások révén.

A Kormány célul tűzte ki a Partnerségi Megállapodásban a munkaerő kínálat fejlesztését aktív eszközökkel, továbbá a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított munkaerőpiaci programok civil és nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal való kiegészítését.

Az Munkaerőpiacon Maradás Egyesület kezdeményezésére egy országos – munkaerőpiaci szolgáltatásnyújtásban jártas – szolgáltatási hálózat jött létre, amely tömöríti a projektek megvalósító szervezeteit. Az MPME által összefogott Országos Koordinációs Iroda segíti a hálózat partnereit, hogy azonos célok, elvek és módszertan mentén támogassa a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiaci integrációját, valamint a munkáltatói igények kielégítését.

Az MPME Békés, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyében konzorciumi tagként vesz részt a GINOP 5.1.5-16 megvalósításában, valamint Hajdú-Bihar megyében konzorciumvezetőként szolgáltat a projekt keretében. Veszprém megyében 2019 januárjától fogadjuk ügyfeleinket. Békés, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folyamatos a szolgáltatás-nyújtás.

Az MPME konzorciumi tagként 2019 januárjától Pest megyében is elindított a munkaerőpiaci szolgáltatásait a VEKOP 8.2.1.-16 keretében.

Az MPME széleskörű kapcsolatrendszert működtet az önkormányzatokkal, egyházakkal, civil szervezetekkel és szociális intézményekkel, akiknek a közreműködése elengedhetetlen a megvalósítás során mind a célcsoport elérésében, mind a mobilitás és elhelyezkedés elősegítésében. Az együttműködő partnerek támogató szolgáltatásai számos megoldást kínálhatnak a munkaerőpiacra való kilépéshez.

 

Egyesületünk részvételével megvalósuló támogatott projektek:

(a projekt azonosítóra kattintva megtalálhatóak a projekt főbb tartalmi elemei, adatai)

GINOP 5.1.5-16-2017-00001

GINOP 5.1.5-16-2017-00006

GINOP 5.1.5-16-2017-00010

GINOP 5.1.5-16-2017-00011

GINOP 5.1.5-16-2017-00013

GINOP 5.1.5-16-2018-00031

VEKOP 8.1.2-16-2017-00002

 

A GINOP 5.1.5.-16 és VEKOP 8.2.1.-16 projektek célcsoportjába tartoznak azok a regisztrált álláskereső személyek, akik:
25 év alattiak,
vagy alacsony (ISCED 1-2.) iskolai végzettségűek,
vagy elavult (munkaerőpiacon nem hasznosítható vagy a bevonást megelőzően 15 évvel megszerzett) szakképesítéssel rendelkeznek,
vagy 50 év felettiek,
vagy a gyermekgondozást, családtag ápolását követően kívánnak visszatérni a munkaerőpiacra.

Továbbá részt vehetnek a projektben azok a személyek is, akik közvetítést kérőként nyilvántartottak, vagy inaktívak, és programba vonásuk érdekében szolgáltatáskérőként kérik nyilvántartásba vételüket. A projektbe a lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal Foglalkoztatási Osztálya irányíthatja az érdeklődőket annak érdekében, hogy visszataláljanak a munka világába.

 

A projekt szoros együttműködésben valósul meg a kormányhivatalok, a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai és a szolgáltató szervezetek között: a megyei kormányhivatalok járási hivatalai irányítják a nyilvántartásukban szereplő, célcsoportba tartozó személyeket a szolgáltatókhoz, továbbá nyilvántartásba veszik a szolgáltatók által toborzott inaktív személyeket.

 

A projektbe irányítást követően minden programrésztvevő részére egyéni fejlesztési terv készül, amely meghatározza a munkaerőpiaci reintegrációhoz szükséges, igénybe vehető szolgáltatások körét. A szolgáltatások között szerepel a munka-, álláskeresési-, pszichológiai- és pályatanácsadás, a szociális információnyújtás, munkaerő-piaci mentori szolgáltatás, munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő, motivációs csoportos foglalkozások, álláskereső klub, valamint a munkavégzésre felkészítő, személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés, a foglalkoztatásban maradás elősegítése. A szolgáltatások igény- és kompetenciafelmérésen alapulnak, valamint egyéni fejlesztési tervre épülnek. Célunk olyan információkkal és tanácsokkal ellátni az ügyfeleinket, amelyek hozzájárulnak elhelyezkedésükhöz, életpályájuk alakításához, életkörülményeik javításához.

 

A projekt kiemelt célja – a bevont személyek nyílt munkaerőpiaci elhelyezésének elősegítése –, érdekében széles körű munkaadói kapcsolatok kialakítására, és a célcsoporttagok egyéni igényeinek megfelelő állások feltárására törekszünk, az elhelyezkedést támogató szolgáltatások biztosítása mellett.

 

A konzorciumban együttműködő szervezetek vállalják, hogy a szolgáltatásban részesülők legalább 20%-a közvetlenül elhelyezkedik az elsődleges munkaerőpiacon, továbbá az egyéni fejlesztési tervben rögzített célokat sikeresen megvalósítók aránya eléri a 80%-ot.

 

További megyei információk:
munkaertszabolcsban.hu
munkaertbekesben.hu
munkaertnogradban.hu
munkaerthajduban.hu
munkaerthevesben.hu
munkaertpestmegyeben.hu
munkaert-veszpremben.hu 

 

1. GINOP-5.1.5-16-2017-00001 (projekt azonosító szám)
Kedvezményezett neve: Ösvény Esélynövelő Alapítvány
A projekt címe: Együtt a munkavállalásért Békés megyében
Támogatási összeg: 277 299 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátum: 2021.03.31

Tájékoztató

2. GINOP-5.1.5-16-2017-00006 (projekt azonosító szám)
Kedvezményezett neve: Karrier Szakmai Diáksegítő Egyesület
A projekt címe: Együtt a munkavállalásért Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Támogatási összeg: 786 602 750 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátum: 2021.02.28.

 

3. GINOP-5.1.5-16-2017-00010 (projekt azonosító szám)
Kedvezményezett neve: Debreceni Rehabilitációs Közhasznú Egyesület
A projekt címe: Együtt a munkavállalásért Heves megyében
Támogatási összeg: 273 681 960 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátum: 2021.07.31.

4. GINOP-5.1.5-16-2017-00011 (projekt azonosító szám)
Kedvezményezett neve: Munkaerőpiacon Maradás Egyesület
A projekt címe: Együtt a munkavállalásért Hajdú-Bihar megyében
Támogatási összeg: 392 900 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátum: 2021.06.30

Tájékoztató

5. GINOP-5.1.5-16-2017-00013 (projekt azonosító szám)
Kedvezményezett neve: Kontakt Alapítvány
A projekt címe: Együtt a munkavállalásért Nógrád megyében
Támogatási összeg: 294 991 800 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátum: 2020.08.31.

6. GINOP-5.1.5-16-2018-00031 (projekt azonosító szám)
Kedvezményezett neve: Molnár Gábor Műhely Alapítvány
A projekt címe: Együtt a munkavállalásért Veszprém megyében
Támogatási összeg: 161 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátum: 2021.03.31.

7. VEKOP 8.1.2-16-2017-00002  (projekt azonosító szám)
Kedvezményezett neve: Kontakt Alapítvány
A projekt címe: Együtt a munkavállalásért Pest megyében
Támogatási összeg: 502 152 840 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátum: 2022.01.29.